Chợ Việt Nam‎ > ‎

Quảng Ninh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Quảng Ninh có 136 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Quảng Ninh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Cửa Ông                          10.500

Chợ Hạ Long II                           8.700

Chợ Hạ Long I                          32.000

Chợ Cẩm Phả                            9.400

Chợ Uông Bí                              5.000 

Chợ Móng Cái                            7.800

Chợ Mao Khê                           19.200

Chợ Hải Hà                              15.700 


Comments