Chợ Việt Nam‎ > ‎

Quảng Ngãi

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Quảng Ngãi có 158 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Quảng Ngãi (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Dung Quất                        10.000

Chợ Quảng Ngãi                      15.000

Chợ Đức Phổ                           10.000

Comments