Chợ Việt Nam‎ > ‎

Quảng Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Quảng Nam có 154 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Quảng Nam (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Điện Ngọc                        10.000

Chợ Aí Nghĩa                            11.500

Chợ Khu 1                                  6.558 

Chợ Tam Kỳ                            10.000 

Chợ Vĩnh Điện                          10.000

Chợ Hội An                              10.200 

Comments