Chợ Việt Nam‎ > ‎

Quảng Bình

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Quảng Bình có 161 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Quảng Bình (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Hoàn Lão                          11.000 

Chợ Lý Hoà                                9.500  

Chợ Đồng Hới                           8.160  

Chợ Ga                                      8.160   

Chợ Ba Đồn                             47.000  

Bài viết về Chợ


Comments