Chợ Việt Nam‎ > ‎

Phú Yên

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Phú Yên có 151 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Phú Yên (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Tuy Hòa                           37.000       Phú Yên

Bài viết về Chợ


Comments