Chợ Việt Nam‎ > ‎

Phú Thọ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Phú Thị có 214 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Phú Thọ (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Việt Trì                              10.000

Chợ Mè                                    10.000

Bài viết về Chợ


Comments