Chợ Việt Nam‎ > ‎

Ninh Thuận

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Ninh Thuận có 99 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Ninh Thuận (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Phan Rang                       10.000

Chợ Tháp Chàm                      10.000

Chợ Ninh Hải                           10.000

Chợ Ninh Phước                     10.000

Comments