Chợ Việt Nam‎ > ‎

Ninh Bình

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Ninh Bình có 107 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Ninh Bình (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đồng Giao                         10.000       Ninh Bình

Chợ Nam Dân                          10.000       Ninh Bình

Chợ Rồng                                 16.000       Ninh Bình

Chợ Ngò                                   10.000       Ninh Bình

Bài viết về Chợ


Comments