Chợ Việt Nam‎ > ‎

Nghệ An

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Nghệ An có 405 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Nghệ An (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Vinh                                  10.000 

Chợ Cửa Lò                             10.000

chợ Nghi Lộc                            10.000

Chợ Hưng Nguyên                  10.000 

Chợ Nam Đàn                          10.000

Chợ Diễn Châu                        10.000

Chợ Yên Thành                        10.000

Chợ Cầu Dát                            10.000

Chợ Anh Sơn                           10.000

Chợ Thanh Chương                10.000

Chợ Đô Lương                         10.000

Chợ Tương Dương                 10.000

Chợ Tân Kỳ                              10.000 

Chợ Nghĩa Đàn                        10.000 

Chợ Quỳ Hợp                          10.000  

Chợ Quế Phong                       10.000 


Comments