Chợ Việt Nam‎ > ‎

Nam Định

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Nam Định có 216 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Nam Định (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Rồng                                 10.000       Nam Định

Chợ Mỹ Tho                             10.000       Nam Định

Chợ Lâm                                  10.000       Nam Định

Chợ Cổ Lễ                                10.000       Nam Định

Chợ Xuân Trường                   10.000       Nam Định

Comments