Chợ Việt Nam‎ > ‎

Long An

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Long An có 127 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Long An (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Bến Lức                           18.300

Chợ Phường 1                           7.800

Chợ Phường 2                           3.000

Chợ Cần Đước                          6.200

Chợ Mộc Hoá                            7.000 

Bài viết về Chợ


Comments