Chợ Việt Nam‎ > ‎

Lào Cai

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Lào Cai có 77 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Lào Cai (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Cam Đường                     10.000

Chợ Cốc Lếu                            24.000

Comments