Chợ Việt Nam‎ > ‎

Lạng Sơn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Lạng Sơn có 83 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Lạng Sơn (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đông Kinh                        10.000

Chợ Kỳ Lừa                               4.000

Chợ Mẹt                                     6.160

Chợ Mai Pha                            10.000

Comments