Chợ Việt Nam‎ > ‎

Lai Châu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Lai Châu có 25 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Lai Châu (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Lai Châu                           10.000

Chợ Than Uyên                       10.000 

Comments