Chợ Việt Nam‎ > ‎

Kiên Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Kiên Giang có 143 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Kiên Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Rạch Giá                          10.000 

Chợ Rạch Sỏi                          10.000 

Comments