Chợ Việt Nam‎ > ‎

Khánh Hòa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Khánh Hòa có 125 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Khánh Hòa (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đầm                                 26.487

Chợ Xóm mới                            7.200

Comments