Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hưng Yên

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hưng Yên có 103 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hưng Yên (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ phố Hiến                           10.000

Chợ Mỹ Hào                            10.000 

Chợ Văn Giang                        10.000

Chợ Bình Phú                             5.000

Chợ Cống Tráng                        4.000

Chợ Nôm                                   4.500 

Bài viết về Chợ


Comments