Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hòa Bình

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hòa Bình có  93 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hòa Bình (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đồn                        11.872

Bài viết về Chợ


Comments