Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hậu Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hậu Giang có 70 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hậu Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Hậu Giang                        21.000

Chợ Phường 1                           7.000

Chợ Long Mỹ                           22.869 

Chợ Cái Tắc                             10.800

Chợ Ngã Bảy                           20.000 

Chợ Nàng Mau                        17.700 

Chợ Cây Dương                      13.000

Comments