Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hải Phòng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hải Phòng có 154 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hải Phòng (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Trần Quang Khải              18.000 

Chợ Quán Toan                       10.000  

Chợ Tam Bạc                            3.486  

Chợ An Dương                          6.038 

Chợ Núi Đèo                              6.000 

Chợ Cát Bi                               10.000 

Comments