Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hải Dương

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hải Dương có 151 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hải Dương (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Hải Dương                       10.150 

Chợ Kẻ Sặt                              14.000  

Chợ Sao Đỏ                             10.150 

Bài viết về Chợ


Comments