Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hà Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hà Nam có 110 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hà Nam (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Phú Lý                              10.000       Hà Nam

Bài viết về Chợ


Comments