Chợ Việt Nam‎ > ‎

Hà Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Hà Giang có 179 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Hà Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Tam Sơn                          10.000 

Chợ Yên Minh                          10.000 

Chợ Đồng Văn                         10.000

Comments