Chợ Việt Nam‎ > ‎

Gia Lai

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Gia Lai có 87 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Gia Lai (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Pleiku                               10.000

Chợ An Khê                             10.000

Chợ Phú Túc                            12.000

Chợ Ayun Pa                           10.000

Chợ Chư Sê                             12.450

Bài viết về Chợ


Comments