Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đồng Tháp

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đồng Tháp có 200 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đồng Tháp (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Tân hồng                            10.000

Chợ Tam Nông                        10.000

Chợ Trường Xuân                  10.000

Chợ Thanh Bình                       10.000

Chợ Lai Vung                           10.000

Chợ Lấp Vò                              10.000

Comments