Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đồng Nai

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đồng Nai có 168 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đồng Nai (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Biên Hoà                          12.000

Chợ Long Thành                      10.000

Chợ Phương Lâm                      9.362

Chợ Tx Long Khánh                 33.833

Chợ Sặt                                    22.959 

Bài viết về Chợ


Comments