Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đồng Nai

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đồng Nai có 168 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đồng Nai (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Biên Hoà                          12.000

Chợ Long Thành                      10.000

Chợ Phương Lâm                      9.362

Chợ Tx Long Khánh                 33.833

Chợ Sặt                                    22.959 

Comments