Chợ Việt Nam‎ > ‎

Điện Biên

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Điện Biên có 38 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Điện Biên (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đồi Cao                            10.000 

Chợ số 1 Tuần Giáo                 10.000

Chợ Tủa Chùa                         10.000 

Chợ Mường Ẳng                      10.000

Chợ Bản Phủ                              6.000

Bài viết về Chợ


Comments