Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đắk Nông

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đắk Nông có 41 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đắk Nông (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Gia Nghĩa                         10.000

Comments