Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đắk Lắk

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đắk Lắk có 148 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đắk Lắk (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Buôn Mê Thuột                10.000

Chợ Krông Buk                        10.000

Bài viết về Chợ


Comments