Chợ Việt Nam‎ > ‎

Đà Nẵng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Đà Nẵng có 69 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Đà Nẵng (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Hoà Khánh                       14.000 

Chợ Mỹ Đa Tây                         9.500  

Chợ Cẩm Lệ                            10.000 

Comments