Chợ Việt Nam‎ > ‎

Cao Bằng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Cao Bằng có 80 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Cao Bằng (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Xanh                                   9.200

Chợ Nước Hai                         13.155

Comments