Chợ Việt Nam‎ > ‎

Cần Thơ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Cần Thơ có 107 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Cần Thơ (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Xuân Khánh                     20.000

Chợ Cái Khế                            52.222

Chợ Thốt Nốt                           25.495 

Chợ Bình Thuỷ                         20.000 

Chợ Cờ Đỏ                              32.400

Chợ Vĩnh Thạnh                       30.000

Chợ Phong Điền                      20.300

Chợ Ô Môn                              10.000 

Comments