Chợ Việt Nam‎ > ‎

Cà Mau

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Cà Mau có 85 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Cà Mau (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Khánh Hội                        15.000

Chợ Cái Nước                         30.000

Chợ Cái Đôi Vàm                     15.000

Chợ Đầm Dơi                          10.000 

Comments