Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bình Thuận

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bình Thuận có 137 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bình Thuận (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Phan Thiết                        10.000 

Chợ Tuy Phong                        10.000 

Chợ Bắc Bình                           10.000

Chợ Hàm Thuận Bắc               10.000

Chợ Hàm Tân                          10.000 

Chợ huyện Đức Linh               10.000 

Bài viết về Chợ


Comments