Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bình Phước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bình Phước có 50 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bình Phước (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Đồng Xoài                        23.500

Chợ Tân Phú                            15.000

Chợ Lộc Ninh                           10.000

Chợ Bù Đăng                           10.000

Chợ Phước Long                     30.000

Chợ Chơn Thành                     10.000 

Chợ An Lộc                              10.000 

Bài viết về Chợ


Comments