Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bình Dương

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bình Dương có 95 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bình Dương (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Phú Thọ                            10.000  

Chợ Lái Thiêu mới                    90.151

Chợ Tân Bình                             9.824

Chợ Dĩ An                                  5.500

Chợ Hài Mỹ                                5.500

Chợ Tân Khánh                          3.200

Chợ Khương Xá                        7.200

Chợ Tân Uyên                           7.500 

Chợ Tân Thành                        20.000

Chợ Mỹ Phước                        25.185

Chợ Thanh An                          21.658

Comments