Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bình Định

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bình Định có 179 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bình Định (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Lớn Quy Nhơn                 10.000 

Chợ Diêu Trì                             14.000 

Chợ Cây Đa                               3.500 

Chợ Đập Đá                               8.000

Chợ Tam Quan                          3.000 

Chợ Bồng Sơn                           7.546

Chợ Phú Phong                         7.677 

Chợ Phù Cát                            25.000 

Chợ Phù Mỹ                             45.400 

Chợ Bình Định                          10.000

Comments