Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bến Tre

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bến Tre có 170 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bến Tre (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Ba Tri                                10.000 

Chợ Bình Đại                            10.000

Chợ Mỏ Cày                            10.000 

Chợ Mỹ Chánh                        10.000 

Chợ Cái Bông                          10.000

Bài viết về Chợ


Comments