Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bắc Ninh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014,  Bắc Ninh có 103 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bắc Ninh (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Phố Mới                           21.000       Bắc Ninh

Chợ Lim                                   18.000       Bắc Ninh

Chợ Lương Tài                        30.000       Bắc Ninh

Chợ Thuận Thành                    10.000       Bắc Ninh

Chợ Yên Phong                       15.000       Bắc Ninh

Chợ Gia Bình                           11.612       Bắc Ninh

Chợ Giàu                                  11.600       Bắc Ninh

Chợ Nhớn                                10.000       Bắc Ninh

Comments