Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bạc Liêu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bạc Liêu có 69 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bạc Liêu (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Bạc Liêu                           12.000

Chợ Gành Hào                        10.000 

Chợ Ngan Dừa                        15.000

Chợ Hộ Phòng                         20.000

Chợ Phước Long                     10.000

Chợ Hoà Bình                          10.000 

Comments