Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bắc Kạn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bắc Kạn có 65 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bắc Kạn (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Bắc kạn                            10.000 

Comments