Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bắc Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bắc Giang có 135 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bắc Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Thương                            14.500 

Chợ Vôi                                    20.660 

Bài viết về Chợ


Comments