Chợ Việt Nam‎ > ‎

Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, Bà Rịa - Vũng Tàu có 87 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở Bà Rịa - Vũng Tàu (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Vũng Tàu                          10.000

Chợ Long Hải                           10.000

Chợ Bà Rịa                              10.000 

Chợ Xuyên Mộc                       10.000 

Chợ Tân Thành                        10.000 

Chợ Kim Long                            8.000

Chợ Rạch Dừa                        14.304

Chợ Phường 1                           4.600

Comments