Chợ Việt Nam‎ > ‎

An Giang

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014, An Giang có 198 chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở An Giang (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)    

Chợ Long Xuyên                      12.580 

Chợ Mỹ Xuyên                           7.500  

Chợ Châu Đốc                         22.220 

Chợ Tân Châu                         14.976  

Chợ Tịnh Biên                            5.000  

Chợ Chợ Mới                           10.000 

Chợ Phú Mỹ                             10.000  

Chợ Tri Tôn                              10.000  

Chợ Chợ Vàm                         10.000  

Chợ Núi Sập                            10.000  


Comments