Chợ Việt Nam‎ > ‎

* Tổng hợp

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 31/12/2014,  có  chợ.
Danh sách các chợ loại 1 ở  (theo Wikipedia)

Chợ                              Diện tích (m2)